Pestalozzi
Pestalozzi pedagoogiliste ideede igavikuline mõõde teeb nad ajakohaseks ka täna, kui järjest enam saab tajutavaks majandus- ning rahandusmaailma surve kasvatusele, koolile ja haridusele. Ent kasvatuse ja hariduse valdkonnas kehtivad teised seaduspärasused. 

Arusaam inimesest ning suutlikkus tajuda lapsi  nende elusituatsioonis aitavad ärgata sellisel pedagoogilisel hoiakul, mis tagab õpetamise ja õppimise naudingu ning  eluterve  kasvatussuhte. Käsi, pea ja süda – nende Pestalozzi sõnastatud inimese mõõtmetega arvestades toetame  lapse loomulikke arengujõude.

Pestalozzi ideede toimivusele meie tänases koolis on pühendatud see raamat.