Sisukord
Sissejuhatus / Raamatu põhiküsimused / Hariduse eesmärk
Eesmärk: hariduskvaliteedi parandamine / Mida tähendab kvaliteet?
Pestalozzi põhimõte – loomusekohasus / Võimalikud eksimused
Väärtused / Julgus anda hinnangut
Saavutamise olemus ja vajalikkus koolis
Väärtused ja normid / Vorm ja sisu
Pestalozzi harmoonilise hariduse idee
Kooli kasvatusülesanne / Hingehariduse võimalused
 
Harjutamise tähendus, vormid ja probleemid / Oskamine ja teadmine
Pestalozzi lünkadeta õppimise põhimõte ja sellega kaasnev
Avatus kui hariduse eeldus
Kuulekuse põhjendus / Tähendus koolis
Distsipliin kui ülesandele keskendumine
Pestalozzi vaatluspõhimõte / Seosed koolis
Elu kui tunniks valmistumine
Lapse maailmapilti sisseminek
Kuidas hakkama saada reaalselt ja näiliselt pealesuruva materjalihulgaga
Käeliste oskuste arengust
Pestalozzi inimeseõpetus
Vägivald koolis, lahendused
Konflikti lahendamine, näidisjuhtum
 
Võim ja autoriteet kasvatuses
Keelekasvatus kui kooli ühine ülesanne
Elektrooniliste aparaatide liigkasutamise problemaatika
Aritmeetikatunni põhiprobleemid
Religiooniõpetuse võimalik asend riigikoolis
Õpetaja tähendus / Õpetajate kvalifitseerimine