Autorist
Pärast pedagoogikaõpinguid Wettingeni linnas Šveitsis töötas Arthur Brühlmeier 17 aastat põhikooliõpetajana, seejärel õppis Zürichi ülikoolis pedagoogikat, psühholoogiat ja publitsistikat (väitekiri teemal „Muutused Pestalozzi mõtlemises“).
Järgnes õpetajate ettevalmistamisega seotud tegevus pedagoogika, psühholoogia ja didaktika dotsendina. Viimased 20 aastat on A. Brühlmeier töötanud Zugi St. Michaeli seminaris, kus tal on olnud võimalus osaleda kontseptsiooni „Õpetajakoolitus kui isiksuse kujundamine“ ja mitmete Pestalozzi vaimust kantud reformide algatamises.
Brühlmeier on avaldanud kolm Pestalozzi kirjutiste väljaannet, teiste hulgas kaheköitelise väljaande Hiina Rahvavabariigile. Ta on kirjutanud arvukalt pedagoogika-, didaktika- ja psühholoogiateemalisi artikleid (vt www.bruehlmeier.info).
Lisaks on ta kaasvastutav Pestalozzi veebilehe www.heinrich-pestalozzi.de eest. Eraelus tegeleb Arthur Brühlmeier muu hulgas muusika, botaanika ja mustvalge fotograafiaga, selles tehnikas loodud piltidega on ta mitmel näitusel ka avalikkuse ette astunud. Aastast 1961 on ta abielus ning praegu viie täiskasvanud lapse isa.

Tõlkinud: Kersti Möldre