Arthur Brühlmeier po zdobyciu wyksztalcenia uprawniajacego do nauczania w szkole podstawowej  przez 17 lat kierowal szkola w Wettingen obejmujaca osiem oddzialow (Gesamtschule), a nastepnie studiowal na Uniwersytecie w Zurychu pedagogike, psychologie i publicystyke (rozprawa doktorska: "Zmiany zachodzace w mysli Pestalozziego"). Zajmowal sie potem ksztalceniem nauczycieli jako wykladowca pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Przez ostatnie 20 lat wykladal w Seminarium Nauczycielskim St. Michael w Zug (Szwajcaria), w ktorym pracowal nad konsepcja. Ksztalcenie nauczycieli jako ksztahowanie osobowosci" i skutecznie wdrazal wiele reform w duchu postulatow Pestalozziego.

Brühlmeier opracowal trzy wydania pism Pestalozziego, rniedzy innymi dwutomowe dla Chinskiej Republiki Ludowej. Jest autorem licznych artykulow o tematyce pedagogicznej, dydaktycznej i psychologicznej (patrz: www.bruehlmeier.info). Ponadto jest jedna z osob administrujacych obszerna strona internetowa poswiecona Pestalozziemu: www.heinrich-pestalozzi.de.

Interesuje sie muzyka, botanika i fotografia czarno-biala. Jego zdjecia byly pokazywane publicznie na wielu wystawach. Jest zonaty i ma piecioro doroslych dzieci.